Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Trọng tâm công tác hàng tháng
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2011 – 2012


THÁNG 9/2011
1Chăm sóc nuôi dưỡng:
- Tổ chức “Ngày hội đến trường của Bé
- Tổ chức kiểm tra các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng của giáo viên.
- Tổ chức cân đo cho trẻ, kết hợp với Y Sĩ trạm xá Phường về KSH đợt 1
- Phát động giáo viên xây dựng nội dung tuyên truyền về dinh dưỡng sức khỏe trẻ
 và một số bệnh dịch đang p/triển dịch chân- tay- miệng
2/ Giáo dục:
- Rèn nề nếp học tập, vui chơi cho trẻ, tạo môi trường thuận lợi cho trẻ tham gia hoạt động
- Các giáo viên xây dựng kế hoạch năm học và ghi chép các loại sổ sách.
- Tổ chức kiểm tra hoạt động các chuyên đề
-Kiểm tra chất lượng giáo viên đầu năm theo chủ đề TMN
- Tổ chức “Vui hội trung thu”
- Giáo viên 2 tổ thảo luận dự thảo năm học của trường, chuyên môn, tổ, cá nhân và đăng ký thi đua năm học 2011 – 2012.
- Tham gia lớp bồi dưỡng chương trình GDMN mới, ứng dụng CNTT
-Tổ chức họp phụ huynh đầu năm
3/ Công tác khác
- Mua sắm đồ dùng, trang thiết bị cá nhân cho trẻ
- Học tập các văn bản, quy chế đạo đức Nhà giáo, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên trong Nhà trường
4/ Kế hoạch kiểm tra cụ thể:
v Khảo sát chất lượng GV
v Kiểm tra nề nếp & trang trí đầu năm lần 2KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2011 – 2012


THÁNG 10/2011
1/ Chăm sóc nuôi dưỡng:
Kiểm tra thường xuyên các nhóm lớp thực hiện việc chăm sóc nuôi dạy trẻ.
-Kiểm tra chuyên đề giáo dục vệ sinh – vệ sinh môi trường.
2/ Giáo dục:
-Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên xây dựng kế hoạch theo hướng chỉ đạo của Phòng- Sở.
-Dự các hoạt động giáo viên HĐC- HĐNT- HĐG. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên nội dung, phương pháp chương trình MN hiện nay.
-Tổ chức kiểm tra đột xuất, việc trang trí lớp tạo môi trường cho trẻ tham gia hoạt động theo nôi dung chủ đề Bản thân.
-Giáo viên thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm lý trẻ MN
-Đánh giá trẻ chất lượng trẻ đợt 1 (đầu năm học & kết quả mong đợi)
3/ Công tác khác
-Kiểm tra hồ sơ giáo viên & trẻ đợt 1.
- Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ  VN 20.10.1930 – 20.10.2011.
-Giáo viên đăng ký các đề tài kinh nghiệm hoặc SKKN
5/ Kế hoạch kiểm tra cụ thể:
+KT hồ sơ GV
*KTNB:
+KT các lớp tổ chức trang trí ngày hội 20/10.
+KT chế độ sinh hoạt các lớp.KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2011 – 2012


THÁNG 11/2011
1/ Chăm sóc nuôi dưỡng:
-Kiểm tra thường xuyên các nhóm lớp thực hiện việc chăm sóc nuôi dạy trẻ.
-Kiểm tra chuyên đề giáo dục vệ sinh – vệ sinh môi trường.
-Đôn đốc kiểm tra vệ sinh theo tiêu chí ”Môi trường thân thiện, học sinh tích cực”
2/ Giáo dục:
-Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như thực hiện tốt các hoạt động  dạy, làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, tại các góc bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin
-Tổ chức hội thi GV dạy giỏi cấp cơ sở
-Tiếp tục dự CĐ giáo viên :
+ CĐ VSRM  cô Mỹ Dung
-Họp tổ tiếp tục thảo luận về mục tiêu phát triển với các lĩnh vực & thực hiện của giáo viên theo từng độ tuổi.
3/ Công tác tác khác:
-Tham gia cùng chính quyền sinh hoạt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
-Tiếp tục phát động phong trào làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu mở.
4/ Kế hoạch kiểm tra cụ thể:
+Kiểm tra hồ sơ sổ sách của cô và trẻ
*KTNB:
+ KT CĐ soạn giảng: Cô Phương
+KT chế độ sinh hoạt các lớp
+ KT giờ đánh răng của các lớp
+KT hồ sơ tổ đội. Đánh giá thực hiện HKI, bổ sung cho HKII
+KT trang trí lễ hội 20/11KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2011 – 2012


THÁNG 12/2011

1/ Chăm sóc nuôi dưỡng:
-Tổ chức cân đo đợt 2 cho trẻ tại trường
-Tiếp tục dự hoạt động CS ND giáo viên .
2/ Giáo dục:
-Dự giờ hoạt động Văn học 06/06 giáo viên
- Tham gia hội thi GVG cấp Thành phố
-Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chương trình MN của giáo viên.
- Chuẩn bị số liệu thống kê và SKHKI gửi về PGD
3/ Công tác tác khác:
-Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam. (22/12) với chủ đề “ Em yêu
 chú Bộ Đội ”. Tổ chức cho trẻ tham quan doanh trại BĐ.
-Kiểm tra chất lương học kỳ 1 giáo viên và học sinh.
-Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua ”Môi trường thân thiện, học sinh
tích cực”
-Sơ kết học kỳ 1.
-Họp phụ huynh lần 2 trong năm.
-Kiểm tra tài sản HKI.
4/ Kế hoạch kiểm tra cụ thể:
+Kiểm tra hồ sơ sổ sách của cô và trẻ
+Kiểm tra trang trí lễ hội các lớp.
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2011 – 2012

THÁNG 1+2/2011

/ Chăm sóc nuôi dưỡng:
-Kiểm tra việc thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng trong ngày theo lịch sinh hoạt
-Kiểm tra chuyên đề CSGD- VSATTP
-Tiếp tục kiểm tra chuyên đề bảo vệ môi trường. giáo dục ATGT cho trẻ.
2/ Giáo dục:
-Kiểm tra nội dung chương trình CSGD MN. Rút  kinh nghiệm chỉ đạo
-Dự giờ tốt mỗi giáo viên 1 hoạt động. Đi sâu vào lĩnh vực p/ triển thể chất, thẩm mỹ.
-Tổ chức vui Xuân đón Tết Nguyên đán
3/ Công tác tác khác:
-Hướng dẫn viết sáng kiến
- Tham gia lớp BD chuyên đề LQCV do PGD tổ chức tại Trường MN Hướng Dương
4/ Kế hoạch kiểm tra cụ thể:
·       Kiểm tra nội bộ:
+Kiểm  ngày hội lễ: 5 lớp.
+Kiểm tra HĐGD & HĐCS 5 lớp
+Kiểm tra toàn diện:
v Cô Trâm
+ Kiểm tra CĐ soạn giảng:
v Cô Lượng
+ Kiểm tra chế biến thực phẩm:
        * Cô Hải
+ Kiểm tra các HĐ:
v Cô Hoa: HĐ ngoài trời..
+Bình xét thi đua HKI- Kiểm tra kết quả đăng ký chỉ tiêu  tổ LĐTT HKI 
-Giáo viên báo cáo nội dung SKKN đợt 1.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2011 – 2012


THÁNG 3/2011
1/ Chăm sóc nuôi dưỡng:
-Khám sức khỏe toàn diện đợt 2
-Kiểm tra đánh giá các hoạt động CSGD các lớp
2/ Giáo dục: 
-Tiếp tục dự giờ các nhóm lớp lĩnh vực p/triển, nhận thức (kpkh, kpxh, toán, LQCC)
-Tổ chức hội thi BKBN cấp trường
3/ Công tác tác khác:
Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.
-Kiểm tra chất lượng học kỳ 2, cả năm.
-Tập hợp SKKN,các bài sưu tầm về thơ, chuyện, hò vè....
-Tổ chức  ngày phụ nữ Việt Nam 8/3 với chủ đề Ngày Hôi của Bà & Mẹ “Phát huy tinh thần CB- GV NV gương mẫu trong tác phong, lời nói, gần gũi trẻ mọi lúc mọi nơi
4/ Kế hoạch kiểm tra cụ thể:
·       Kiểm tra nội bộ:
+Kiểm tra kết quả đăng ký chỉ tiêu tổ LĐTT.
Đánh giá kết quả các lớp điểm TD- CĐ HKII.
+Kiểm tra HĐ góc các lớp HKII
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2011 – 2012


THÁNG 4/2011

1/ Chăm sóc nuôi dưỡng:
-Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh giờ ăn tại lớp
-Kiểm tra vệ sinh môi trường khu vực
2/ Giáo dục:
-Đánh giá thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực” KH2- cả năm.
3/ Công tác tác khác:
-Đón đoàn kiểm tra thi đua phòng.
-Đánh giá giáo viên cuối năm:
+Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
+Đánh giá trường học thân thiện – học sinh tích cực.
+Đánh giá việc phòng chống tai nạn thương tích.
-Hội nghị đánh giá thí điểm việc thực hiện Chuẩn hiệu trưởng trường MN.
+ Xét duyệt SKKN
+Xếp loại tổ LĐTT & cá nhân.
+Bình xét thi đua cuối năm
+ Đánh giá trẻ 5-6 tuổi
+GV chuẩn bị hồ sơ cháu MG Lớn.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2011 – 2012


THÁNG 5/2011
1/ Công tác tác khác:
-Kiểm tra tài sản, ĐDĐC các lớp.
-Tổ chức sinh hoạt chủ đề “Ngày vui viếng Bác- Tạm biệt trường MN- Bé vui vào
 Hè
-Tham gia các tiết mục văn nghệ cho  Lễ tổng kết & Lễ ra trường năm học 2011- 2012.

                                                                 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2011 – 2012


THÁNG 6+7+8/2012


1/ Công tác tác khác:
-Tham gia học chính trị hè, nghiệp vụ
chuyên môn.
- Tổ chức nhận cháu học hè
-Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2012- 2013.(Mua sắm trang thiết bị đồ
dùng, đồ chơi, dụng cụ học tập.)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét